Het zandkasteel-pgb biedt opvang en begeleiding in een kleinschalige vorm en in een huiselijke sfeer. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en zich veilig en geborgen voelen terwijl zij bij het zandkasteel komen spelen of logeren. Het is tenslotte een vervanging van thuis.

Als u meer informatie wilt over het aanbod van het zandkasteel-pgb of aanmeldingen, dan kunt u contact opnemen met Karin van Zanden, 06-55995537 of info@hetzandkasteel-pgb.nl

  • naschoolse opvang;
  • weekendopvang;
  • logeren;
  • vakantie- en studiedagopvang;
  • frisborrel en jongerenavond.